Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende activiteiten:

Bijeenkomst

 
themamiddag 4: Talentontwikkeling gaat over alle leerlingen! [aanmelden]
Datum19 april 2017
Tijdstip15:00 tot 17:00
Verzorgd door Els Pronk
Omschrijving

Meer en meer dringt het besef door dat we kinderen écht recht doen door te zien dat ze allemaal hun eigen palet aan talenten hebben. Niet een paar kinderen zijn talentvol, álle kinderen hebben talenten. Dus wordt het belangrijker voor professionals die met kinderen werken, om talenten te gaan zien en herkennen bij kinderen. Om die talenten bewust in te zetten, helpt het om specifieke taal te ontwikkelen, waarmee we talent kunnen benoemen. Zodat kinderen en hun ouders ook zelf gaan begrijpen wat hun eigenheid inhoudt.
Els Pronk zal ook ingaan op de rol die veerkracht speelt bij talentontwikkeling. En hoe we als leraren en begeleiders met een waarderend oog kinderen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van veerkracht. Tot slot zal Els ingaan op manieren om 'achter het gedrag' van kinderen te kijken: soms zitten talenten verstopt en dat vraagt speciale aandacht van ons als begeleiders.
 
Els Pronk heeft 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs en werkt sinds 10 jaar vanuit haar eigen praktijk Grootsklein. Ze is de oprichter van de Blij met mij! training en verzorgt allerlei workshops, opleidingen en lezingen voor professionals en instellingen die met kinderen werken. Meer informatie vindt u via: grootsklein.nl en blijmetmij.nu

 
themamiddag 5: Het Jonge Kind [aanmelden]
Datum28 juni 2017
Tijdstip15:00 tot 17:00
Verzorgd door Ellen Versteeg, adviseur Onderwijsadvies
Omschrijving

Met name het spel van een jong kind, het spelend leren of het lerend spelen staat meer dan ooit volop in de belangstelling. Uitspraken als ‘‘Een jong kind is geen schoolkind’  of “met twee jaar iedereen naar school ” hebben veel stof doen opwaaien.
Er zijn vele meningen en stromingen, voorstanders en tegenstanders van onderwijs voor jonge kinderen. Mensen die in het onderwijs met jonge kinderen werken, ervaren de veelheid aan inzichten en opvattingen soms als lastig.
Opbrengstgericht werken, de effecten van wel of geen VVE programma’s, het onderpresterende jonge kind, het kind met ontwikkelingsvoorsprong, stuk voor stuk flinke uitdagingen.
Tijdens deze presentatie, gebaseerd op de actuele  wetenschappelijke theorieën is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Waar liggen de kansen, wanneer is het onderwijs voor het jonge kind van hoge kwaliteit?
In hoeverre is dat spelen zo belangrijk? Waar liggen de waarden? En.. hoe organiseer je dat? Er moet toch ook geleerd worden? Deze vragen zullen in de presentatie aan bod komen.